Tandvårdsstödet​

Tandvårdsstödet innebär ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, och högkostnadsskydd från och med det år man fyller 20 år.

Vilka kan få tandvårdsstödet?

Allmänt tandvårdsbidrag lämnas med:

  • 150 kronor per år till den som är mellan 30-74 år.
  • 300 kronor per år till dem som är mellan 20-29 år samt 75 år och äldre

Högkostnadsskyddet ersätter kostnader mellan 3000 kronor och 15 000 kronor med 50 procent. (räknat på referenspriset)

Särskilt tandvårdsbidrag, STB, betalas till patienter som har behov av regelbunden förebyggande tandvård som följd av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift kan fås av personer med specifika sjukdomar och funktionsnedsättningar.

För ytterligare information läs mer på tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.