¨
Tandläkare Eskilstuna - Jerker Sundkvist

Filosofi

Tänder och tandhälsa är en del av det allmänna välbefinnandet. Vi lägger stor vikt vid att behålla egna tänder livet ut. När behandling behövs ska den innebära minsta möjliga ingrepp på den egna tanden och angränsande vävnad. Förebyggande vård och individuellt anpassade råd är av stor betydelse för din munhälsa. Du får själv vara med och påverka detaljer och utförande och vi tar stor hänsyn till dina önskemål.

Kontinuerlig vidareutbildning för alla i verksamheten borgar för din och vår egen trygghet.

Vi har ett stort miljötänkande och arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring enligt Qualident, ett kvalitetssystem för tandvården.