Amalgan

Numera använder tandläkare uteslutande komposit och porslinsfyllningar och aldrig amalgam. Vid avlägsnande av amalgam används extra luftsugar för att skydda patienten från giftig kvicksilverånga som kan frigöras när man borrar bort amalgam.

amalgan

Ta bort amalgan

Att ta bort amalgan behöver göras med försiktighet. När man tar bort fyllningen finns det risk att kvicksilvret frisätts i form av ångor och spån. Detta gör att man ofta tar bort hela tanden och ersätter denna med komposit. 

Tar man inte bort hela tanden är det viktigt att amalganet borras bort i stora bitar och att tandläkaren hela tiden använder en sug för att fånga in ångor och spån med. 

Vad är amalgan?

Amalgan användes mellan 50 och 80-talet som fyllning när man lagade tänder. Detta förbjöds därefter 2009 i Sverige. Motsatt till vad man kan tro så var förbjudet framförallt baserat på miljöskäl och inte hälsoskäl. Än idag debatteras vilka hälsoeffekter som vi kan hänföra till amalganet. 

Amalgan är en blandning av kvicksilver och silver, tenn, koppar och zink. Minst hälften av blandningen består av kvicksilver. 

Orsaken till att amalgan för fyllning av tänder blev så populärt var för att det var billigt och att det var relativt enkelt att använda och bearbeta.