Prislista

Exempel på priser för några vanliga behandlingar. Priserna varierar med vilken tandklinik ni väljer.

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Undersökning hos tandläkare 911 kr
Undersökning hos tandhygienist 824 kr
Akut undersökning, mindre 469 kr
Röntgenundersökning av enskild tand 131 kr
Röntgenundersökning, delstatus 240 kr
Röntgenundersökning, komplett för munhålan 950 kr

Sjukdomsbehandling

Akut behandling, mindre 469 kr
Akut behandling, större 1027 kr
Behandling av karies, ej lagning, per gång 506 kr
Behandling av tandlossning/peiimplantit, per gång, mindre omfattning 527 kr
Behandling av tandlossning/peiimplantit, per gång, större omfattning 1025 kr

Kirurgiska åtgärder

Tandutdragning, en tand 1101 kr
Tandutdragning, en tand, komplicerad 1936 kr

Rotfyllningsåtgärder

Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3395 kr
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4095 kr
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5135 kr

Reparativa åtgärder

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 834 kr
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1220 kr
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1390 kr
Fyllning av en yta på molar eller premolar 990 kr
Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1430 kr
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1751 kr
Krona i plastiskt material, klinikframställd 1996 kr

Protetiska åtgärder

Laboratorieframställd krona 6960 kr
Helprotes, per käke 9600 kr
Partiell protes, per käke 11900 kr